Privacyverklaring

ViaRenee Fotografie & Styling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ViaRenee.nl

T 06 3030 7837

E contact@ViaRenee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ViaRenee Fotografie & Styling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ViaRenee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ViaRenee Fotografie & Styling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het beantwoorden van jouw vragen.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Het versturen van offertes en facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ViaRenee Fotografie & Styling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor-en achternaam: 2 jaar

– E-mailadres: 2 jaar

Wanneer wij samen tot een akkoord zijn gekomen voor het aangaan van een samenwerking, zullen de gegevens die voortkomen uit dit project ook maximaal 2 jaar bewaard worden. Denk bijvoorbeeld aan toegestuurde foto’s van de ruimte, jouw persoonlijke wensen, budgettering en de overige correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die ViaRenee Fotografie & Styling verwerkt, worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de ontwerpopdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ViaRenee Fotografie & Styling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vlotte Styling bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage

Als betrokkene heb je ten alle tijden recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan worden ingediend via contact@viarenee.nl of onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd om je identiteit te kunnen verifiëren.

Autoriteit persoonsgegevens
ViaRenee Fotografie & Styling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ViaRenee Fotografie & Styling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@ViaRenee.nl